حکم جالب یک قاضی در دادسرای کوهدشت
چهارشنبه 10 آذر 1400 - 15:14:52

به گزارش پایگاه خبری تمدن لر، قاضی میثم قلایی رییس شعبه 103جزایی و دادرس دادگاه انقلاب شهرستان کوهدشت محکومیت حبس یک محکوم علیه را با خرید 12 میلیون تومان اقلام آموزشی برای دانش آموزان معلول زیر پوشش بهزیستی جایگزین کرد

محکوم علیه ضمن اعتراض نکردن به رای جالب و مبتکرانه این قاضی جوان و تمکین به آن با نظارت و تایید بهزیستی شهرستان کوهدشت 12 میلیون تومان اقلام آموزشی برای دانش آموزان تحت پوشش خریداری کرد.http://tamadonlor.ir/fa/News/14630/حکم-جالب-یک-قاضی-در-دادسرای-کوهدشت
بستن   چاپ