تقدیر سرپرست پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد از مدیرکل لرستان
دوشنبه 1 خرداد 1402 - 14:19:37

رامین حاجی خانی سرپرست پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از مدیرکل استاندارد لرستان تقدیر کرد.

به گزارش تمدن لر، در راستای برگزاری دومین دوره مسابقات ملی کیفیت بتن و پیگیری مجدانه این اداره کل ، سرپرست پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد استان و اردشیر یاری رابط استانی، تقدیر کرد.

بنابراین گزارش، مسابقات ملی کیفیت بتن به منظور سنجش و ارتقای سطح دانش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی به صورت سراسری در تمام کشور برگزار شد.


http://tamadonlor.ir/fa/News/20776/تقدیر-سرپرست-پژوهشگاه-سازمان-ملی-استاندارد-از-مدیرکل-لرستان
بستن   چاپ